شرایط و ظوبط استفاده

قانون شماره یک:

سفارش شما برای دستبند و گردنبند و کلیه کارها بعد از هماهنگی نوع پلاک و سنگ و اندازه وزن طلا و غیره... در صورتی قابل اجرا می باشد که کل سفارش را پرداخت نموده باشید. در غیر اینصورت کاری برای شما ارسال نخواهد شد.

قانون شماره دو:

تمام موارد مریوط به سفارشهای طلای شما قبل از ارسال با شما هماهنگ خواهد شد و از کار کامل عکس ارسال میشود قبل از اینکه به دست شما برسد تا درصورت لزوم اگر نیاز به تغییر دارید اجرا شود.

قانون شماره سه :

هزینه ارسال پیک در تهران با عهده خود مشتری خواهد بود مگر در مواردی که با ما توافقی کرده باشند.

قانون شماره چهار:

لیلیام گالری موظف است سفارشات  را دقیق و درست طبق عکسهای ارسالی و گفته هایش تحویل دهد در غیر اینصورت حق ارجاع با مشتری عزیز است.